Úzkost a naděje : dopisy, sny, události, traktáty 1940-1945.

Šimsa, Jaroslav
2., dopl. vyd. YMCA v ČR v nakl. EMAN, 2003. 255 s., [16] s. obr. příl