Už víckrát nezazní tak těžce requiem-- : před sedmdesáti lety zemřel T.G. Masaryk : výbor z dokumentů.

ed. Tomeš, Josef
2., dopl. vyd., (1. knižní). Masarykova společnost, 2007. 95 s.