Úvod do zdravovědy.

Kodym, Filip Stanislav
3., předělané vyd. Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, 1869. 238 s.
Edice: Matice lidu. Roč. 3 ; č. 6 (běžné č. 18)