Úvod do vyšší matematiky : Celost. učebnice pro agronomické a zootechnické fak. vys. škol zemědělských.

Rychnovský, Richard
1.vyd. SZN, 1959. 382, [1] s.