Úvod do výchovy k občanství : knížka pro učitele a veřejnost.

ed. Piťha, Petr
Orbis, 1992. 212 s.