Úvod do účetnictví : teorie podvojného účetnictví s celoročním praktickým příkladem z oboru výroby cementového zboží ve třech nejužívanějších formách s výrobní kalkulací a daňovými předpisy : praktická příručka pro potřebu obchodních, průmyslových a živnostenských [pokračovacích] škol a pro potřebu prakse.

Štursa, Bohumil
Vydavatelský sbor Ústředního spolku jednot učitelských, 1931. 55 s.