Úvod do teorie a metodologie měření chování.

Martin, Paul R; Bateson, P. P. G
Vyd. 1. Portál, 2009. 221 s.