Úvod do studia statistiky : Nástin přednášek. Část I.

Horáček, Cyril
Spolek československých právníků Všehrd, 1932. 89 s.
Edice: Publikace Všehrdu ; č. 151