Úvod do studia slovanských jazyků.

Horálek, Karel
2., dopl. vyd. Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 535 s.
Edice: Práce Československé akademie věd ; sv. 4