Úvod do (současné) filosofie : [11 improvizovaných přednášek].

Petříček, Miroslav
4., upr. vyd. Herrmann & synové, 1997. 178 s.