Úvod do sociologie.

Keller, Jan
2. upr. vyd. /?. Sociologické nakladatelství, 1994. 186 s.