Úvod do sociální a masové komunikace.

Musil, Josef
Vyd. 2. Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. 123 s.