Úvod do sémantiky.

Schaff, Adam
Vyd. 1. Nakladatelství politické literatury, 1963. 331 s.