Úvod do Psychických Nauk a Věd o Sugesci, Hypnotismu, Telepathii, osobním Magnetismu, zkoumání a rozbor charakteru, probuzení utajených sil Podvědomí.

Damon, Cyron
nákladem vydavatele, 1933. 75 s.
Edice: Úplný systém okultních nauk ; Kniha I