Úvod do přirozené morálky.

Skořepa, Miloslav
nákladem Ústředního nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1922. 126 s.
Edice: Naše škola ; roč. 10, sv. 2