Úvod do praktické polarografie.

Heyrovský, Jaroslav; Zuman, Petr
2., upr. a rozš. vyd. Nakladatelství Československé akademie věd, 1953. 199 s.
Edice: Studie a prameny. Sekce chemická ; sv. 6