Úvod do pojmosloví v ekologii krajiny.

ed. Novotná, Dagmar
Ministerstvo životního prostředí, 2001. 399 s., [14] s. barev. obr. příl