Úvod do poetiky a do věcné liteatury : (Theorie literatury).

Menšík, Jan
Druhé vydání upravené a doplněné podle osnov z r. 1933. Bursík & Kohout, 1947. 192-[IV] s.