Úvod do petrochémie vyvrelých hornín.

Zavarickij, Aleksandr Nikolajevič
1. vyd. Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1955. 350 s.