Úvod do mezinárodního práva mírového. Část I.

Hobza, Antonín
A. Hobza, 1933. 262 s.