Úvod do fysiologie tělesných cvičení.

Kruta, Vladislav; Seliger, Václav; Hornof, Zdeněk
1. vyd. Státní zdravotnické nakladatelství, 1954. 435 s.