Úvod do filosofie : každému srozumitelný výklad základních otázek filosofických.

Kunstovný, Otakar
2., dopln. vyd. Volná myšlenka československá, 1922. 112 s.