Úvod do filosofie.

Külpe, Oswald
2. opr. vyd. Josef Pelcl, 1900. 155 s.