Úvod do dopravní a manipulační techniky : [návody a cvičení].

Pohl, Rudolf; Radoň, Tomáš; Jetmar, Jan
Vyd. 1. Fakulta dopravní ČVUT, 2000. 140 s.