Úvod do diskrétnej matematiky.

Jablonskij, Sergej Vsevolodovič
1. vyd. Alfa, 1984. 278 s.
Edice: Edícia výpočtovej techniky