Úvod do biokybernetiky a teórie experimentu.

Langer, Pavel
Vyd. 1. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie ved, 1982. 174 s.