Úvahy psychologicko-psychiatrické.

Vondráček, Vladimír
2. vyd. Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1981. 225 s.