Utrpením k svobodě : Vzpomínky ze světové války. Díl I.

Sojka, Bohumil
Vydání čtvrté. nákladem vlastním, 1946. 366-[II] s.