Utrpení docenta H. aneb Jak (ne)zvládnout manželku a jiná zvířata: Díl I. Lov a domestikace

Marcella Marboe-Hrabincová
Oftis, . 208