Utrpení a jeho překonání ve světle staroindické moudrosti.

Grimm, Jiří
Kruh členů čes. společn. theosofické, 1921. 32 s.
Edice: Viveka ; I