Útok : Moskva usiluje o světovládu.

Huyn, Hans hrabě
1. čes. vyd. Konfrontace, 1982. 257 s.