Útok : Moskva usiluje o světovládu.

Huyn, Hans; Huyn, Hans hrabě
1. čes. vyd. Konfrontace, . 257 s.