Ústrojná chemie, tělověda, zdravověda a geologie pro třetí třídu měsťanských škol.

Pastejřík, Jan
Druhé, nezměněné vydání. Nová škola, 1936. 76-[IV] s.