Ústí nad Labem : Výstavní a koncertní síň.

Král, Karel
Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1973. [10] s.
Edice: Památky severních Čech