Ústavní systémy evropských států : (srovnávací studie).

Klokočka, Vladimír
2. aktualiz. a dopl. vyd. Linde, 2006. 423 s.