Ústavní stížnost.

Šimíček, Vojtěch
2., zcela přeprac. a aktualiz. vyd. Linde, 2001. 335 s.