Ústavní právo.

Klíma, Karel
2., rozš. vyd. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 815 s.
Edice: Právnické učebnice