Ústavní právo a státověda.

Pavlíček, Václav
Linde, 1998. ^^^sv