Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky.

Pavlíček, Václav
2. podstatně rozš. a dopl. vyd. Linde, 2008. 797 s.
Edice: Vysokoškolské právnické učebnice