Ústavní právo a státověda. II.díl, Ústavní právo České republiky, Část 1.

Pavlíček, Václav
1. vyd. Linde, 2001. 551 s.