Ústava Svazu sovětských socialistických republik.

Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 58 s.
Edice: Na pomoc učitelům