Ústava Československé socialistické republiky.

ed. Havlíčková, Hana
Vyd. 1. Orbis, 1960. 47 s.
Edice: Zákony