Úspešný život.

Quoist, Michel
1. vyd. na Slovensku. Alfa, 1992. 224 s.