Usmívání : kresba, malba, řezba.

Matuška, Pavel
Karmášek, 2006. 253 s.