Usměrnění přirážek k hodinové mzdě u prací v hodinové mzdě ve stavebnictví s vysvětlivkami a příklady : [Regelung von Stundenlohnzuschlägen bei Stundenlohnarbeiten im Bauwesen].

Vávra, Václav
Jednota společenstev stavitelů pro Čechy a Moravu, 1943. 71, [1] s.