Úřední pořad X. všesokolského sletu v Praze 1938.

Nakladatelství Československé obce sokolské, 1938. 159, [I] s.