Úřední podrobný pořad VIII. sletu všesokolského v Praze 1926.

Slavnostní výbor VIII. sletu všesokolského, 1926. [39 s.]