Urbánkův věstník bibliografický : měsíčník pro rozhled v literatuře, hudbě a umění. Ročník II. - 1881.

ed. Urbánek, František Augustin
Fr. A. Urbánek, 1881. 324 s.