Úrazy pri telesnej výchove a športe.

Horský, Ivan; Huraj, Emil
1. vyd. Osveta, 1987. 172 s.
Edice: Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov a farmaceutov