Úřad generálních vikářů pražského arcibiskupa v době předhusitské : ze správních dějin pražské arcidiecéze.

Hledíková, Zdeňka
1. vyd. Univerzita Karlova, 1972. 143, [3] s.
Edice: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia ; 41 (1971)